چسب کارتن و چسب کاغذی

چسب کارتن و چسب کاغذی 

11 محصول می باشد
0 نقد(ها)

ساخت چین 40 میکرون 90 یارد خرید بصورت بسته های 6 تایی شامل 15 تخفیف می باشد . خرید بصورت یک کارتن 60 تایی شامل 25 تخفیف می باشد .

30,000 ریال
مشاهده سریع
0 نقد(ها)

42 میکرون 90 یارد خرید بصورت بسته های 6 تایی شامل 15 درصد تخفیف می باشد . خرید بصورت یک کارتن 36 تایی شامل 25 درصد تخفیف می باشد .

36,000 ریال
مشاهده سریع
In Stock
0 نقد(ها)

تایوانی 42 میکرون 90 یارد خرید بصورت بسته های 6 تایی شامل 15 تخفیف می باشد . خرید بصورت یک کارتن 60 تایی شامل 30 تخفیف می باشد .  

42,000 ریال
مشاهده سریع
0 نقد(ها)

ایرانی 48 میکرون 90 یارد خرید بصورت بسته های 6 تایی شامل 10 تخفیف می باشد . خرید بصورت یک کارتن 36 تایی شامل 30 تخفیف می باشد .

41,600 ریال
مشاهده سریع
موجود
0 نقد(ها)

تایوانی.  50 میکرون 90 یارد خرید بصورت بسته های 6 تایی شامل 10 تخفیف می باشد . خرید بصورت یک کارتن 36 تایی شامل 30 تخفیف می باشد .

50,000 ریال
مشاهده سریع
In Stock
0 نقد(ها)

حداقل سفارش برای این محصول 60 عدد برابر با یک کارتن می باشد .

22,800 ریال
مشاهده سریع
In Stock
0 نقد(ها)

تایوانی 40 میکرون 90 یارد حداقل سفارش برای این محصول 60 عدد برابر با یک کارتن می باشد .

25,000 ریال
مشاهده سریع
In Stock
0 نقد(ها)

خرید بصورت بسته های 6 تایی شامل 10 تخفیف می باشد .

40,000 ریال
مشاهده سریع
نمایش 1 - 11 از 11 محصول

Top