پانچ کانگرو صحافی HDP-2150 Kangaro Punch

محصول جدید

  • حداکثر ظرفیت‏:‏ 180 برگ
  • فاصله بین دو سوراخ 80 میلیمتر
  • قطر سوراخ ها‏:‏ 6 میلیمتر
رنگمشكى
مارککانگرو
جنسفلزى
سایر مشخصات حداکثر ظرفیت‏:‏ 180 برگ / فاصله بین دو سوراخ 80 میلیمتر / قطر سوراخ ها‏:‏ 6 میلیمتر

تاکنون نظری ثبت نشده است.

نظرتان را بنویسید

پانچ کانگرو صحافی HDP-2150 Kangaro Punch

پانچ کانگرو صحافی HDP-2150 Kangaro Punch

  • حداکثر ظرفیت‏:‏ 180 برگ
  • فاصله بین دو سوراخ 80 میلیمتر
  • قطر سوراخ ها‏:‏ 6 میلیمتر

Top